Echipa All Generating pregătită de Agriplanta 2019

All Generating, asigură ?i in aceast? edi?ie energie electric? necesar? expozi?iei cu grupuri electrogene Himoinsa. Compania noastr? este prezent? in cadrul expozi?iei cu stand propriu ?i echipamente expuse ?i preg?tite pentru teste de func?ionare. Vizitatorii expozi?iei vor avea ocazia s? participe la demonstra?ii cu generatoare diesel Himoinsa expuse. Fermierii, precum ?i to?i cei interesa?i, pot primi informa?ii despre alegerea corect? a unui grup electrogen precum si avantajele generatoarelor Himoinsa, de la reprezenta?ii All Generating prezen?ti la stand.